Drepturile Naturii

Status: Fundraising

Drepturile Naturii înseamnă recunoașterea faptului că ecosistemul nostru – incluzând copacii, oceanele, animalele, munții – au tot atâtea drepturi ca și oamenii.

 

Suma:

370 RON

Galantomi:

2

Donatii:

6

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Drepturile Naturii înseamnă recunoașterea și onorarea faptului că Natura are drepturi. Este recunoașterea faptului că ecosistemul nostru – incluzând copacii, oceanele, animalele, munții – au tot atâtea drepturi ca și oamenii.

Drepturile naturii se manifestă prin echilibrarea a ceea ce este bun pentru ființele umane cu ceea ce este bun pentru celelalte specii, cu ceea ce este bun pentru planeta în ansamblu. Este recunoașterea holistică că tot ceea ce este viu, toate ecosistemele planetei noastre sunt profund interconectate.

În loc să considerăm natura ca și bun proprietate, Drepturile naturii ne informează că natura, prin toate formele sale de viață, are dreptul de a exista, de a persista și de a se regenera.

Noi – oamenii – avem obligația morală și legală de a susține aceste drepturi în numele ecosistemelor. Ecosistemul poate fi numit apărătorul naturii.

Pentru prima dată în lume, drepturile naturii (sub această denumire) au fost incluse într-o Constituție – Constituția Ecuadorului – cu același statut ca și celelalte drepturi prevăzute de această Constituție.

Existența unui cadru legal privind Drepturile Naturii va încuraja o tranziție spre obținerea de energie din surse regenerabile, reducerea emisiilor de gaze de seră, investiții în domeniul eficienței energetice și/sau organice; toate acestea pot susține menținerea unor ecosisteme sănătoase și care promovează economiile locale vibrante . Drepturile Naturii cer ca cei responsabili, inclusiv marile corporații, să fie trași la răspundere pentru acțiunile lor cu impact negativ asupra mediului, încurajând promovarea de modele economice și practici care să respecte limitele naturale și legislația aplicabilă habitatului natural în care locuim.

Fondurile strânse prin intermediul platformei Galantom vor susține activități de informare, strângeri de semnături și lobby pe lânga instituțiile statului Român pentru a recunoaște și include Drepturile naturii și în legilsația de la noi.