Educarea și formarea de “eco-reciclatori”

Status: Fundraising

Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor reprezintă una din principalele preocupări și necesități privind protecţia mediului în România şi Uniunea Europeană.

Suma:

0 RON

Galantomi:

0

Donatii:

0

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor reprezintă una din principalele preocupări și necesități privind protecţia mediului în România şi Uniunea Europeană. Este un segment de mare importanţă datorită beneficiilor pe care le poate aduce mediului şi implicit oamenilor, contribuind la minimizarea gradului de poluare datorat deşeurilor și exploatării suplimentare a resurselor naturale.

Procesul se află de mulți ani încă într-un stadiu incipient la noi în ţară, nereuşind să reciclăm decât 1% din cantitatea de deşeuri. Deşi s-au făcut investiţii importante în infrastructura privind gestionarea deșeurilor, rezultatele se lasă aşteptate, în pricipal din cauza lipsei de informare a populaţiei privind importanţa procesului.

Conştientizarea clară și practică a importanţei acestui proces în 6 institute de învățământ din comuna Voinești, judeţul Dâmboviţa pe o perioadă de 12 luni considerăm a fi un prim pas în dezvoltarea acestuia în ţara noastră. Finalul proiectului va fi celebrat și promovat prin organizarea în perioada „Săptămâna Altfel” (specifică ciclului primar) a unor vizite la organizații implicate practic în reciclarea deșeurilor, ceea ce va fundamenta scopul final al acestui proiect.

Am ales să desfăşurăm proiectul în şcoli deoarece elevii sunt deschişi la noutăţi, proiectul pune accentul pe activități transdisciplinare și intercurriculare, facilitând transmiterea informaţiei gradual între generații şi ulterior în familiile lor și comunitate, devenind astfel „ambasadori eco-reciclatori”.

Scop: Conştientizarea importanţei colectării selective pentru mediul înconjurător şi a sănătăţii noastre în rândul elevilor din şcolile comunei Voinesti, cât şi în rândul familiilor acestora şi în comunitate.

Obiectiv general: Prin proiect vom conştientiza şi sensibiliza 460 de elevi, 10 cadre didactice, 10 voluntari, 100 de familii ale elevilor şi autorităţile publice prin prezentarea avantajelor colectării selective şi implicarea acestora în activităţi de protecţia mediului pe o perioadă de 12 luni.

Obiective specifice

- Iniţierea unei campanii de conştientizare a importanţei colectării selective în rândul celor 460 de elevi, 10 cadre didactice şi 100 de familii ale elevilor printr-o prezentare PowerPoint, o şedinţă cu părinţii,20 de afişe şi 460 de tricouri;

- Desfăşurarea practică a procesului de colectare selectivă în şcoli în mod permanent (zilnic) pe durata celor 12 luni;

- Incheierea unui parteneriat cu o firma de salubritate pentru ridicarea cantitatilor de deseuri colectate pentru o perioada de 12 luni;

- Monitorizarea desfasurarii procesului de colectare selectiva pe parcursul celor 12 luni;

- Realizarea in fiecare din cele 6 scoli a unei sesiuni de plantare de copaci, a unui atelier de lucru si a unei campanii de strangere a deseurilor din zonele invecinate scolilor;

- Organizarea și dezvoltarea unui grup de facilitatori (10 voluntari) pentru a veni în sprijinul implementării practice a activităților proiectului;

- Organizarea unei vizite impreuna cu elevii si cadrele didactice la o organizație implicată în reciclarea deșeurilor.